Jakie prefabrykaty z betonu są stosowane w górnictwie?

Prefabrykaty betonowe to gotowe do montażu elementy, które stanowią fragmenty konstrukcji budowlanych. Wyroby dla górnictwa muszą spełniać normy dla produktów stosowanych w podziemnych wyrobiskach. Prefabrykaty betonowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na substancje chemiczne występujące w wyrobiskach, a także niepodatnością na działanie ognia.

W górnictwie wykorzystywane są betonowe mury oporowe, płyty betonowe chodnikowe, nadproża betonowe oraz betonit. Są to prefabrykaty wykorzystywane głównie do obudowy wyrobisk górniczych i często stanowią osłonę przed spadaniem wnętrza wyrobiska. Zastosowanie prefabrykatów pozwala na eliminację konieczności wykonywania czasochłonnych szalunków i deskowań oraz wylewania mieszanek betonowych, co w wyrobiskach i kopalniach może być utrudnione.

 

Prefabrykaty dla górnictwa

Betonity to materiały krystaliczne o warstwowej budowie. Z betonitu powstają solidne i wytrzymałe obudowy wyrobisk i fundamenty oraz okładziny w zbiornikach wodnych. Rozwodniony betonit służy do wykonywania płuczki wiertniczej. Z kolei bloczki betonowe są powszechnie wykorzystywane do wykonywania ścian fundamentowych oraz murów oporowych o podwyższonej wytrzymałości, czyli na przykład ścian wyrobisk. Natomiast nadproża betonowe służą do przenoszenia obciążeń stropów na ściany nośne, a więc poprawiają stabilność konstrukcji.

 

Obudowa murowa wyrobisk

Obudowa murowa powstaje poprzez ułożenie i połączenie ze sobą betonitów, które montuje się w zabezpieczonym tymczasową obudową wyrobisku. Mury wznosi się na fundamencie, a sklepienie zwykle ma kształt półkola i powstaje na deskowaniu o odpowiednim kształcie. Dopuszczalne jest stosowanie prefabrykowanych nadproży. Obudowa wyrobisk skalnych musi być dostosowana do konkretnych warunków.